Formulier voor herroeping

dit formulier alleen invullen & terugzenden indien u de overeenkomst wil herroepen

Te versturen per post: tav. Parquet De Flandre 
Jonas De Bruyn
Gentsesteenweg 44A
9420 Erpe-Mere

Per e-mail:info@parquetdeflandre.be

Ik (naam & voornaam) deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst

betreffende de aankoop van de volgende artikels wens te herroepen.

Deze herroeping gaat over het volgende:

 • Artikel besteld op:
 • Artikel ontvangen op:
 • Artikelnummer(s):
 • Reden tot herroeping:
 • Adres
  • Straat:
  • Gemeente & postcode:
 • E-mail:
 • Telefoon:

Ik verklaar binnen de 14 dagen vanaf de dag van de uitoefening van het herroepingsrecht of verzending van dit formulier de goederen terug te sturen naar Parquet De Flandre.

Parquet De Flandre behoudt zicht het recht om te wachten tot terugbetaling tot al de producten werden ontvangen of aangetoond wordt dat de goederen in kwestie werden teruggezonden binnen hierboven vermelde termijn van 14 dagen en dit enkel en alleen middels een kopij van het bewijs van aangetekende verzending.

Ik verklaar hierbij aansprakelijk te zijn voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg kan zijn van het behandelen van de goederen die verder gaan dan ndoig zijn om de aard, de kenmerken & de werking van de goederen vast te stellen.

Ik ga niet akkoord dat de terugbetaling zal geschieden middels een giftcard of voucher van Parquet De Flandre en dat met hetzelfde betaalmiddel wordt terugbetaald, als hetgeen ik gebruikte voor het verrichten van de aankoop.

Datum:
Handtekening:

Download hieronder het formulier voor herroeping.

PDF – Formulier voor herroeping